Ông Nguyễn Quốc Trịnh được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Thanh long Long An

Ngày 12/12, Đại hội thành lập Hiệp hội Thanh long Long An lần thứ I, nhiệm kỳ 2018-2023 được tổ chức tại huyện Châu Thành, 58 đại biểu là hội viên Hiệp hội Thanh long Long An đến dự.

Ông Nguyễn Quốc Trịnh (thứ 4, trái qua) được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Thanh long Long An

Đại hội thông qua quyết định số 4044/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An: Quyết định về việc cho phép thành lập Hiệp hội Thanh long Long An. Đồng thời, thông qua điều lệ Hiệp hội Thanh long Long An gồm 7 chương, 26 điều.

Hiệp hội Thanh long Long An là tổ chức nghề nghiệp mang tính chất kinh tế của những người sản xuất, nhà kinh doanh, chế biến xuất khẩu thanh long thuộc mọi thành phần kinh tế, được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện. Mục đích của Hiệp hội là liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế – kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chế biến thanh long bảo đảm sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên.

Nông dân Long An thu hoạch thanh long. Ảnh: Hồng Anh

Trụ sở của Hiệp hội Thanh long Long An tại Công ty Hoàng Phát, ấp Phú Thanh, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hiệp hội với 6 thành viên, ông Nguyễn Quốc Trịnh được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Thanh long Long An.

Hiện nay, Long An có trên 13.000ha thanh long, trong đó tập trung nhiều nhất là ở huyện Châu Thành, sản lượng đạt gần 300.000 tấn/năm. Hiệp hội sẽ thường xuyên thông tin giá cả thị trường, định hướng cho hội viên, hợp tác xã sản xuất thanh long theo đơn đặt hàng, theo tiêu chuẩn cụ thể của nước đặt hàng./.

Minh Trực