Logo Chỉ Dẫn Địa Lý Châu Thành Long An cho sản phẩm thanh long

Là hình ảnh, biểu tượng chung của chỉ dẫn địa lý thanh long Châu Thành Long An, được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận dùng để chứng nhận cho sản phẩm và dịch vụ liên quan đến quả thanh long đáp ứng được các điều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Chủ thể được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Châu Thành Long An” cho quả thanh long của tỉnh Long An phải có sản phẩm có nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng đáp ứng theo quy định về quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý; Đối với chủ đơn là chủ thể có hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán phải đăng ký kinh doanh và sản phẩm phải đáp ứng các điều kiện như trên.

Các tổ chức cá nhân được cơ quan quản lý cho phép sử dụng chỉ dẫn địa lý “Châu Thành Long An” cho quả thanh long của tỉnh Long An thì được phép sử dụng logo chỉ dẫn địa lý đồng thời với logo riêng của tổ chức, cá nhân.

Việc sử dụng logo phải đảm bảo các nguyên tắc như sau:

  • Khi sử dụng trên nhãn hàng hóa, logo chỉ dẫn địa lý phải được đặt trên mặt trước của nhãn và có kích thước không nhỏ hơn 2/3 kích thước logo riêng của tổ chức và cá nhân;
  • Khi sử dụng trực tiếp trên sản phẩm, logo chỉ dẫn địa lý phải được đặt trên bề mặt sản phẩm mà có thể nhìn thấy rõ, không bị biến dạng;
  • Sử dụng logo chỉ dẫn địa lý theo đúng quy định về hình ảnh, bố cục, kiểu chữ, màu chữ và màu nền theo quy định;
  • Có thể lựa chọn logo có chữ bằng tiếng việt hoặc tiếng anh tùy thuộc vào thị trường và nhu cầu của tổ chức, cá nhân;
  • Được phép phóng to, thu nhỏ phù hợp với bao bì đóng gói nhưng không được thay đổi bố cục, màu sắc, tỷ lệ hoặc bất kỳ dấu hiệu nào trên logo.

Quy định sử dụng logo

logo thanhlong Guideline