Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Trang Web:

1/ Phần mềm codec có thể cần để xem video: tải tại đây

2/ Thêm nội dung tin tức

3/ Thêm hình ảnh vào các thư viện: Hình ảnh Thanh Long – Hình Ảnh Hiệp Hội

4/ Post bài viết có chèn file PDF xem trước

5/ Post bài viết có chèn link Download và link liên kết ngoài

6/ Chỉnh sửa nội dung trong trang

7/ Chỉnh sửa nội dung thanh menu