CT-0002

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THANH PHÚ LONG

Địa Chỉ: Ấp Thanh Tân, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An
Số Điện Thoại: 0918185135
Email: htxnnthanhphulong@gmail.com
Website:

Giới thiệu

HTX Nông nghiệp Thanh Phú Long được thành lập vào ngày 23/11/2017 với số GCN: 501107000007, với số vốn điều lệ 1.000.000đ.

Giám đốc: Ông Nguyễn Quốc Trịnh

Trụ sở: Ấp Thanh Tân, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

HTX Nông nghiệp Thanh Phú Long là một đơn vị sản xuất, nhà kinh doanh, chế biến xuất khẩu thanh long tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Long An. Hiện nay, HTX đã được chứng nhận VietGAP, chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Châu Thành Long An” dùng cho quả thanh long của tỉnh Long An

THÔNG TIN QUẢN LÝ TEM

Quản lý tem-CT-0002
Mã tem: GI085-CT-02