Giới Thiệu Thanh Long

Châu Thành Long An

Nguồn gốc và danh tiếng của thanh long châu thành long an

Cây thanh long được biết đến có nguồn gốc từ khu vực Trung và Bắc Mỹ, được người Pháp du nhập vào Việt Nam từ cách đây hơn 100 năm và bắt đầu thương mại hóa từ những năm 1980. Thanh long Việt Nam nói chung và thanh long Châu Thành (Long An) nói riêng từ lâu đã trở thành một trong 10 chủng loại cây ăn quả đứng đầu danh mục cây ăn quả xuất khẩu, đóng góp to lớn vào kim ngạch xuất khẩu trái cây của cả nước. Cùng với Bình Thuận, Tiền Giang, Long An là một trong ba tỉnh có diện tích trồng thanh long lớn nhất cả nước.

Xem Thêm

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ

Chỉ dẫn địa lý “Châu Thành Long An” dùng cho quả thanh long của tỉnh Long An là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm thanh long có nguồn gốc xuất xứ từ một số khu vực địa lý của tỉnh Long An; có danh tiếng, chất lượng đặc thù do điều kiện tự nhiên và bí quyết sản xuất của người dân trong khu vực chỉ dẫn địa lý quyết định, được thể hiện tại Bản mô tả danh tiếng, tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm thanh long mang chỉ dẫn địa lý “Châu Thành Long An” của tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00085, được Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 30/9/2020.

Tim hiểu thêm Đăng Ký Sử Dụng Chỉ Dẫn Địa Lý

Vùng trồng thanh long